GDPR

Informace o zpracování a zabezpečení osobních údajů (GDPR)

I. Správce osobních údajů
Brain feed education s.r.o.
Barbora Hejduková
Sídlo: Habartická 503/42
190 00, Praha 9 - Střížkov
Tel.: 737 016 921
Email: info@bfedu.cz

(dále jen správce, BFEdu) vás tímto v souladu s čl.12 Nařízení GDPR informuje o zpracování osobních údajů a o vašich právech.

II. Proč získáváme a zpracováváme osobní údaje?
Především získáváme údaje nezbytné k naplnění smluvního vztahu (účasti na aktivitách BFEDu).
Dále potřebujeme váš souhlas k pořizování obrazových a zvukových záznamů z aktivit souvisejících s činností BFEdu, poskytnutí emailové adresy pro zasílání informací o akcích apod. Tento souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat.

 III. Jaké údaje zpracováváme?
•    jméno a příjmení účastníka
•    věk a datum narození
•    adresu bydliště
•    číslo účtu zákonného zástupce
•    jméno a příjmení zákonného zástupce
•    telefon zákonného zástupce
•    e-mail zákonného zástupce
•    fotografie a audiovizuální záznamy z aktivit pro účely prezentace

IV. Kdo a kde s daty pracuje?

Zpracování osobních údajů provádí správce, resp. zpracovatel se kterým má správce uzavřenu smlouvu, která garantuje, že budou dodrženy veškeré odpovědnosti při zpracování osobních údajů a práva vlastníka osobních údajů. Zpracování je prováděno v sídle a na provozovnách správce, resp. zpracovatele. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky nebo manuálním způsobem v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.


V. Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?
Doba zpracování osobních údajů – v souladu s lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, a v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, oprávněných zájmů zpracovatele a příslušných právních předpisů.


VI. Jaká máte práva ohledně zpracování vašich údajů?
•    Můžete po nás požadovat informace, jaké údaje o vás máme – jejich přehled dostáváte v emailu, který potvrzuje registraci.
•    Můžete po nás požadovat aktualizaci opravu údajů. V takovém případě nám prostě pošlete email s údaji, které chcete změnit.
•    Máte právo požadovat o bezodkladný výmaz vašich údajů.
•    Můžete po nás chtít omezení zpracování osobních údajů.


Máte ke zpracování dotazy? Napište nám na info@bfedu.cz