V říjnu 2020 získala Brain feed education, s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou prostřednictvím Operačního programu Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (Registrační číslo CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na realizaci projektu Robotika a mechanika do škol, jehož podstatou je navržení a tvorba produktových webových stránek. Cílem projektu je podpora moderních technologií, které zlepšují kvalitu života v hlavním městě Praze. Vice informací naleznete zde.
Projekt Robotika a mechanika do škol je spolufinancován Evropskou unií.